Müşteri Bilgi Formu - Belgelendirme Başvuru Sayfası

Başvuru Kategori(leri)nizi Seçiniz Select Your Application Category(ies):
1. Firma Bilgileri / Company Information
2. Yetkili Kişi Bilgileri / Authorised Person Information
3. Ürün - Hizmet Bilgisi / Product - Service Information
Lütfen buraya helal sertifika talep edilen ürün/hizmet gruplarını belirtin:
Please specify the halal-requested product/ service groups here:
Select file
4. Üretim Prosesi Bilgisi / Production Process Information

a. Helal sertifikası talep edilmeyen / kapsam dışı herhangi bir ürününüz var mı?
Do you have any product which is not requested halal certification / out of halal certification scope?

b. Eğer var ise, kapsam dışı ürünler aşağıdakileri içeren ham maddelere sahip mi?
If yes, For out of scope products, do they possess any raw material containing:
c. Üretim ve paketleme hatları ile depo alanları kapsam içi ürünlerle ortak mı?
Are the production and packaging lines and warehouse areas common with in-scope products?
Evetse lütfen belirtin; ne tür belgeleriniz var; (helal el kitabı, helal politikası, prosedürler, talimatlar,… gibi)
If yes please specify, what kind of documents do you have; (such as halal handbook, halal policy, procedures, instructions,…)