Fıkhi Temellerimiz

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ , بِسْمِ ﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

Eûzu billahi mineş-şeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahîm.

Kovulmuş Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz olan yiyeceklerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır.

Bakara Suresi 168. Ayet

Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: “Temiz şeyler size helal kılındı. Allah’ın size öğrettiği şekilde yetiştirdiğiniz av hayvanlarının yakaladıkları da (helal kılındı). Onların sizin için tuttuklarını Allah’ın adını anarak yiyin. Allah’tan korkup sakının. Şüphesiz Allah, hesabı çabuk görendir.”

Maide Suresi 4. Ayet

Bugün temiz şeyler sizin için helal kılındı. Kendilerine Kitap verilenlerin yiyecekleri/kestikleri sizin için, sizin yiyecekleriniz de onlar için helaldir. İffetli mümin kadınlarla ve sizden önce kendilerine Kitap verilen iffetli kadınlarla (mehir) ücretlerini vermeniz, iffeti gözetmeniz, zina yapmaksızın ve dost tutmaksızın onlarla evlenmeniz de helal kılındı. Kim de imanı reddederse (imana karşı kâfirce bir tutum sergilerse), onun ameli boşa gitmiştir ve o, ahirette hüsrana uğrayanlardan olmuştur.

Maide Suresi 5. Ayet

Ey iman edenler! Allah’ın size helal kılmış olduğu temiz ve güzel şeyleri haram kılmayın! Haddi aşmayın! Şüphesiz ki Allah, haddi aşanları sevmez.

Maide Suresi 87. Ayet

Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helal ve temiz olarak yiyin. Kendisine iman etmiş bulunduğunuz Allah’tan korkup sakının.

Maide Suresi 88. Ayet

Deniz avı ve yiyeceği size ve yolculara faydalanılan (bir yemiş olarak) helal kılındı. İhramda olduğunuz sürece kara avı size haram kılındı. (Diriltilip) huzurunda toplanacağınız Allah’tan korkup sakının.

Maide Suresi 96. Ayet

Allah’ın adının anılmadığı (hayvanlardan) yemeyin. (Çünkü) o kesin bir fısktır. Şüphesiz ki şeytanlar, sizinle tartışmaları için dostlarına (böylesi şüpheleri) vahyeder/fısıldar. Şayet onlara itaat edip (leş hayvanların helal olduğuna ve yenebileceğine inanırsanız) hiç şüphesiz müşriklerden olursunuz.

En'am Suresi 121. Ayet

Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Yalnızca Allah’a kulluk ediyorsanız, O’nun nimetlerine şükredin.

Nahl Suresi 114. Ayet

Numan bin Beşir'den rivayetle, dedi ki: Onu şöyle derken dinledim: Resulallah (sallalhu aleyhi ve sellem)'i şöyle buyururken dinledim -bu arada Numan iki parmağını kulağına götürdü - "Şüphesiz helal de açık seçik bellidir, haram da açık seçik bellidir. İkisi arasında şüpheli olanlar vardır ki insanların pek çoğu onları bilmezler. Şüheli olanlardan sakınan kimse dini adına, şeref ve haysiyeti adına, (tehlikeden) kendini korumuş olur. Şüpheli olanların içine düşen bir kimse de harama düşer. Tıpkı koruma altına alınmış bir yerin etrafında hayvanlarını otlatan çobanın hayvanlarını oraya gidip otlamaktan -neredeyse- alıkoymaması gibi. Şunu bilin ki, her bir hükümdarın koruma altına aldığı bir bölgesi vardır. Yine şunu bilin ki, Allah'ın koruma altına aldığı bölgesi haram kılmış olduğu hususlardır. Dikkat edin! Vücutta bir çiğnemlik et parçası vardır ki, o düzelirse vücudun tamamı düzelir, o bozulursa vücudun tamamı bozulur. Haberiniz olsun ki o kalptir.

Buhari, 52,2051; Ebu Davud, 3329, 3330 - buna yakın-; Tirmizi, 1205; Nesai, 4465, 5726; İbni Mace, 3984; Tuhfetu'l-Eşraf, 11624 Hadisi Şerif