Hizmetler | Gıda ve Yem İşleme

Helal kesim & dayanıksız (çabuk bozulabilen) hayvansal ürünlerin işlenmesi ve Dayanıksız (çabuk bozulabilen) bitkisel ürünlerin işlenmesi