• Güvenilir gıda, Helal sertifika...

Güncel Haberler

FSSC 22000 Versiyon 5.1 Geçişi

FSSC 22000 V5.1 Programı Kasım 2020’de yayımlanmış ve Şubat 2021’de revize edilerek 2.versiyonu yürürlüğe girmiştir. FSSC 22000 V5.1 Programı geçiş sürecine dair uygulanacak TÜRKAK politikası aşağıda 2 ana başlık altında verilmiştir.